Border-leicester, sauerase fra grenseområdet mellom England og Skottland. Blir brukt til kryssing med andre raser.