Gimmer, gimber, årsgammel hunnsau; gimmerlam, hunnlam.