Suffolksau, engelsk sauerase, hardfør med svart hode og svarte lemmer. Rasen utmerker seg ved god veksthastighet og slaktekvalitet og brukes mye i krysningsavl over hele verden.