Adelsvesen

Adel er en samfunnsklasse med lovfestede, arvelige politiske og sosiale forrettigheter; forekommer fra de eldste tider i de fleste kulturer. Ordet betyr opprinnelig «egentlig» eller «uforfalsket», men fikk snart betydningen «best» eller «riktigst». Ordet adel kom til de nordiske landene fra tysk i slutten av middelalderen som betegnelse for den fornemste standen i landet, og ble alminnelig brukt fra 1500-tallet. Hele artikkelen

Fagansvarlig

Jon Gunnar Arntzen

Redaktør

Ida Scott

Inneholder 229 artikler:

T

  1. thegn

U

  1. uradel