Nevers, fransk hertugdømme som 1347 ble tildelt prinsesse Margrete av Frankrike. Tittelen gikk i arv til hennes sønn Ludvig av Flandern, men døde ut med ham 1384. Den ble båret av Karl av Burgund 1454–64 og av Johan av Burgund 1464–91. Hertugdømmet ble 1505 gitt som kronlen til Jean av Cleve, og det fulgte hans etterslekt til 1659 da det ble solgt til kardinal Mazarin. Det fulgte hans slekt, huset Mazarin-Mancini, til den franske revolusjon 1789, da alle len ble inndratt.