Faktaboks

Øyvind Krovik
Født
4. desember 1950
Øyvind Krovik
Øyvind Krovik på Ekofisk.
Øyvind Krovik
Av /SAFE.

Øyvind Krovik, født Øyvind Larsen, er utdannet elektriker og ingeniør. Han er spesielt kjent for sitt arbeid som tillitsmann og verneombudnorsk sokkel i perioden 1975 til 1992.

Fra 1992 til 1997 var Krovik driftsleder og vedlikeholdsleder på EldfiskEkofiskfeltet. I 1997 gikk han over i offentlig virksomhet, først som personalkonsulent og overingeniør i Karmøy kommune, og fra 2000 og frem til pensjonsalder i 2013 var han tilsatt som flyplassjef og rådgiver på Haugesund flyplass.

Utdannelse

Krovik gikk svakstrømlinjen og var elevrådsleder ved Yrkesskolen i Haugesund i 1969, og ble utdannet ingeniør i sterkstrøm ved Ingeniørhøyskolen i Bergen i 1972 og ingeniør i svakstrøm ved Ingeniørhøyskolen i Stavanger i 1973. Han ble ansatt som elektriker i oljeselskapet Phillips med arbeidssted Ekofiskfeltet i 1974 og tok fagbrevet som elektriker som privatist.

Tillitsmannen

Som 24 åring ble Øyvind Krovik ansatt som elektriker på Ekofiskfeltet for oljeselskapet Phillips. Det var under den mest ekspansive fasen på Ekofisk. Mye installasjonsarbeid gjenstod, og det var full byggeaktivitet på ekofisktanken og på pumpestasjonen. Ekofisk var delvis satt i produksjon hvor man hadde bøylelasting av olje, men brente all gassen i flammetårnet.

Ansatte i Phillips, var etter initiativ fra ledelsen i 1973, representert gjennom husforeningen Phillips Petroleum Company Norway Offshore Employee Committee. Krovik reagerte på at operatøransatte på Ekofiskfeltet ikke hadde en fagforening som kunne fremme kollektive interesser, og tok derfor initiativ til å løsrive foreningen fra selskapet og etablere en fagforening for operatøransatte i Phillips. Til tross for motstand fra arbeidsgiver og i konkurranse med Sjømannsforbundet lyktes Krovik.

Øyvind Krovik ble valgt som første leder for de operatøransatte i Phillips i 1975. Fagforeningen fikk navnet Ekofisk-komiteen og ble også modell for oljearbeidere på andre felt. Denne måten å organisere og regulere forholdet mellom partene i arbeidslivet var nytt i Norge og brøt både med multinasjonale selskapstradisjoner og sosialdemokratiske styringsprinsipper. Operatøransatte på Statfjordfeltet, ansatt i Mobil, fulgte samme mønster som de operatøransatte i Phillips og etablerte Statfjordarbeidernes forening (SAF) i 1976. Det samme gjorde operatøransatte i ElfFriggfeltet og etablerte Elf Aqutaine Norway Offshore Forening (EANOF) i 1977. Disse tre fagforeningene innledet samarbeid og stiftet Operatørfagforeningenes Samarbeidsutvalg. Foreningen oppnådde status som hovedorganisasjon med egen hovedavtale i 1980, og skiftet navn til Oljearbeidernes fellessammenslutning (OFS).

Første verneombud på norsk sokkel

Øyvind Krovik ble også første verneombud og hovedverneombud på norsk sokkel. Innføring av et verneombudssystem på sokkelen ble fremmet av Oljedirektoratet og var første steget i å få gjennomført arbeidervernloven offshore, forløperen til arbeidsmiljøloven. Den direkte foranledningen til at man fikk på plass verneombudstjenesten var ulykken på på Alfa-plattformen i 1975. To uker etter ulykken nedsatte Industridepartementet Halden-utvalget, som sammen med myndighetene og partene i arbeidslivet utredet arbeidsmiljølovens anvendelse på sokkelen.

Øyvind Krovik, som representerte de operatøransatte, var en tydelig meningsbærer, sammen med Oljedirektoratet, og arbeidet for at virksomheten på sokkelen skulle defineres som industri og at arbeidsmiljøloven dermed skulle bli gjort gjeldende over det hele, mens LO og sjøfartsnæringen ville at sjømannsloven fortsatt skulle være gjeldende. Det partssammensatte utvalgsarbeidet varte i to år og resulterte i to NOU-rapporter hvor det ble foreslått forskrifter om arbeidervern og arbeidsmiljø på sokkelen. Resultatet ble at arbeidsmiljøloven ble gjort gjeldende kun for de faste installasjonene.

Industridepartementet påla Phillips å etablere et verneombudssystem på Ekofiskfeltet, og det ble opprettet verneombud på hver plattform og for avdelinger på senteret. Øyvind Krovik, som var leder av den største fagforeningen på Ekofiskfeltet, ble av flertallsfagforeningen Ekofisk-komiteen utnevnt som hovedverneombud. Oppgavene var å koordinere verneombudstjenesten og sørge for at arbeidsmiljøloven ble fulgt, og å påse at alle ansattes rettigheter på Ekofiskfeltet, både operatør- og kontraktøransatte, ble ivaretatt.

Lokalpatrioten

Øyvind Krovik har også markert seg i lokalsamfunnet som formann i Haugesund Unge Høyre i 1967-1969, Rogaland Unge Høyre i 1969-1970 og leder i Karmøy Høyre i 1999-2002. Under sitt arbeid som flyplassjef på Haugesund lufthavn Karmøy var Krovik en sterk pådriver for utvidelse av flyplassen. Selv om AVINOR-ledelsen var imot, oppnådde Haugesund lufthavn Karmøy med støtte i det lokalpolitiske miljøet i Haugesund å få flystripen utvidet fra 1600 meter til 2000 meter.

Les mer i Store norske leksikon

Bibliografi

  • Krovik, Øyvind (2011). På kanaltur gjennom Europa, Vormedal forlag.

Litteratur

  • NOU 1976: 40. Arbeidsmiljøet på kontinentalsokkelen del 1.
  • NOU 1977: 36. Arbeidsmiljøet på kontinentalsokkelen del 2.
  • Smith-Solbakken, Marie (1997) Oljearbeiderkulturen. Historien om cowboyer og rebeller, NTNU.

Kommentarer

Kommentarer til artikkelen blir synlig for alle. Ikke skriv inn sensitive opplysninger, for eksempel helseopplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan. Det kan ta tid før du får svar.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg