Husforening, lokal fagforening uten tilknytning til landsomfattende arbeidstakerorganisasjon.