Sterkstrøm, vanlig betegnelse på elektrisitet utnyttet i energiforsyningen. Kraftoverføring og installasjoner i boliger og industri er sterkstrømsanlegg. Det vil si der det opereres med store, eller relativt store, strømstyrker. Sterkstrøm som fag; for eksempel sterkstrømsingeniør. Se også svakstrøm.