Norsk oljehistorie

Fagansvarlig

Marie Smith-Solbakken

Universitetet i Stavanger

Redaktør

Ida Scott

Inneholder 5 artikler: