Norsk oljehistorie

Fagansvarlig

Marie Smith-Solbakken

Universitetet i Stavanger

Redaktør

Ida Scott

Inneholder 22 artikler: