Verneombud er en person som skal ivareta arbeidstagernes interesser i saker som angår arbeidsmiljøet.

Valg

Verneombud skal velges ved enhver bedrift som omfattes av arbeidsmiljøloven av 17. juni 2005 paragraf 6-1. Hovedregelen er at det skal velges verneombud i alle bedrifter med mer enn 10 ansatte. Hvis bedriften har færre enn 10 ansatte, kan arbeidsgiver og arbeidstakerne avtale en annen ordning. Alle arbeidstakere skal telle med, herunder fast ansatte (heltid og deltid), midlertidig ansatte og innleide. En slik avtale må være skriftlig og inneholde en beskrivelse av hvordan vernearbeidet konkret skal ivaretas. Har bedriften flere enn 10 arbeidstakere, kan det velges flere verneombud. Består virksomheten av flere atskilte avdelinger, eller foregår arbeidet på skift, skal det normalt velges minst ett verneombud for hver avdeling eller hvert skiftlag. Er det flere enn ett verneombud, skal det være minst ett hovedvernombud, med ansvar for å samordne verneombudenes virksomhet.

I et lovforslag som ble fremmet på slutten av 2022 (Prop. 14 L (2022-2023)) foreslår regjeringen Støre at plikten til å ha verneombud skal gjelde alle bedrifter med fem ansatte eller mer.

Oppgaver

Verneombudet skal foruten å ivareta arbeidstagernes interesser i saker som angår arbeidsmiljøet, påse at virksomheten er innrettet og vedlikeholdt, og at arbeidet blir utført på en slik måte at hensynet til arbeidstagernes sikkerhet, helse og velferd er ivaretatt i samsvar med arbeidsmiljøloven. Særlig skal verneombudet påse at maskiner, tekniske innretninger, kjemiske stoffer og arbeidsprosesser ikke utsetter arbeidstagerne for fare, og at personlig verneutstyr og verneinnretninger er til stede i passende antall, lett tilgjengelig og i forsvarlig stand. Verneombudet skal dessuten spesielt påse at arbeidstagerne får nødvendig instruksjon, øvelse og opplæring, og at arbeidet ellers er tilfredsstillende tilrettelagt.

Verneombudet skal tas med på råd når det gjelder tiltak av betydning for arbeidsmiljøet og gjøres kjent med alle yrkessykdommer og ulykker innenfor sitt område og med yrkeshygieniske rapporter. Ved Arbeidstilsynets inspeksjoner skal verneombudet delta.

Blir verneombudet kjent med forhold som kan medføre ulykkesfare eller helsefare, skal arbeidstagerne på stedet og arbeidsgiveren straks varsles. Tar arbeidsgiveren ikke innen rimelig tid hensyn til meldingen, skal verneombudet underrette Arbeidstilsynet eller arbeidsmiljøutvalget. Mener verneombudet at det foreligger en umiddelbar fare for arbeidstagernes liv eller helse, og faren ikke straks kan avverges på annen måte, kan arbeidet stanses inntil Arbeidstilsynet har tatt stilling til om det kan fortsette. Utgiftene i forbindelse med verneombudenes virksomhet bæres av arbeidsgiveren, som også skal sørge for at de får nødvendig opplæring og tid til å utføre sine oppgaver.

Les mer i Store norske leksikon

Kommentarer

Kommentarer til artikkelen blir synlig for alle. Ikke skriv inn sensitive opplysninger, for eksempel helseopplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan. Det kan ta tid før du får svar.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg