Veivortemelk, flerårig planteart i vortemelkfamilien. 50–120 cm høy, med rødlig stengel og smale, gulgrønne blad. Blomstene er samlet i en rikblomstret topp. Eurasiatisk art som vokser langs veikanter og på avfallsplasser nord til Troms.