En blomsterstand med flere omtrent like lange blomsterstilker fra samme punkt på stengelen.