trollflaggermus

Trollflaggermusa er en liten art, bare litt større enn den vanligere dvergflaggermusa
Pipistrellus nathusii

Artikkelstart

Trollflaggermus er en art i familien glattsnuter. Den ligner veldig på sin nære slektning dvergflaggermus, begge tilhører slekten Pipistrellus. De seinere årene er det gjort endel funn av arten i Sør-Norge, så den er nok vanligere enn vi har trodd. Denne lille flaggermusen er en langdistanse-vandrer, som foretar regelmessige trekk.

Faktaboks

Også kjent som
Pipistrellus nathusii

Beskrivelse

Pipistrellus nathusii, trollflaggermus. Foto fra: Klinteskoven Møn

Ulik frekvens: dvergflaggermus øverst og trollflaggermus nederst. Hele bildet her er ca. 1,2 sekunder langt. X-aksen er tid, Y-aksen er frekvens i Hetz.
Ekkolokalisering
Lisens: CC BY NC SA 3.0

Trollflaggermus er en liten art. Kroppslengden er 46–55 millimeter, halelengden 32–40 millimeter og vekta 6–15 gram. Den er dermed bare litt større enn dvergflaggermus, som er vanlig i Sør-Norge. Ørene er relativt korte. Pelsfargen på ryggen er brun til rødbrun, på buken er den lys brun til gulbrun. Vinterpelsen er mørkere og mer grå enn sommerpelsen. Ører og vinger er svartbrune. Som hos dverg- og tusseflaggermus er det en duftkjertel under overleppa.

Levevis

Trollflaggermus lever i skog, både løvskog, barskog og parker. Ynglekolonier holder til i trehull og sprekker i trær, men også i flaggermuskasser. Vinterdvalen er i fjellsprekker, grotter eller trehull. Paringssesongen er fra siste del av juli til begynnelsen av september. Hannen etablerer et territorium og samler seg et harem på 3–10 hunner, som hos tusseflaggermus.

Hunnen kommer til ynglekolonien i april-mai, kolonien kan bestå av 50–100 hunner. Hunnen får to unger i juni, disse er flygedyktige én måned gamle. Hunnen forlater deretter ynglekolonien og oppsøker en hann. Trollflaggermus kan bli minst 7 år gamle.

Trollflaggermus begynner å fly tidlig på kvelden. Den flyr raskere og mer rettlinjet enn tusseflaggermus og jakter i åpnere omgivelser. Trollflaggermus jakter 4–15 meter over bakken, både langs skogkanter, i åpne områder av skogen og over vann. Den spiser små og middels store insekter.

Sonar

En sekvens på ca. 200 ms fra en jaktende trollflaggermus. Y-akse er frekvens i kHz. Den øverste kurven viser lydstyrken.
Ekkolokalisering
Lisens: CC BY NC SA 3.0

Som de andre pipistrellene bruker trollflaggermus frekvensmodulerte lyder for ekkolokalisering. Disse går fra 70–35 kilohertz (kHz), med størst intensitet rundt 40 kHz. Den overlapper således ganske mye med tusseflaggermus.

Utbredelse

Trollflaggermus finnes over store deler av Europa, fra Irland og Spania i vest til Uralfjella og Det kaspiske hav i øst. Den lever også i de sørlige deler av Finland og Sverige. I Norge ble trollflaggermus første gang funnet i Hordaland på 1990-tallet. Siden er arten funnet flere steder i Sør-Norge. Den er også funnet på en oljeplattform i Norskehavet vest for Trøndelag. Trollflaggermus foretar lange trekk på mange hundre kilometer, det lengste registrerte var på 1 905 kilometer. Dermed kan man mistenke at funn i Norge dreier seg om trekkende individer, selv om det ikke kan utelukkes at arten er en nylig innvandrer som er i ekspansjon.

Rødlistestatus: sårbar (VU).

Les mer i Store norske leksikon

Litteratur

  • Schober, W. & Grimmberger, E. 1997. The bats of Europe & North America. T.F.H. Publications Inc., Neptune City.
  • Syvertsen, P.O. & Isaksen, K. 2007. «Sjeldne og potensielt nye flaggermusarter i Norge». Fauna 60 (3-4): 109-119.

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg