Pipistrellus nathusii
Trollflaggermusa er en liten art, bare litt større enn den vanligere dvergflaggermusa
Pipistrellus nathusii
Pipistrellus nathusii

Pipistrellus nathusii, trollflaggermus. Foto fra: Klinteskoven Møn

Trollflaggermus er en flaggermusart som hører til familien glattsnuter. Den ligner veldig på sin nære slektning dvergflaggermus, begge tilhører slekten Pipistrellus. De seinere årene er det gjort en del funn av arten i Sør-Norge, så den ser ut til å være vanligere enn man tidligere har trodd. Denne lille flaggermusen er en langdistanse-vandrer som foretar regelmessige trekk.

Faktaboks

Vitenskapelig navn
Pipistrellus nathusii
Beskrevet av
(Keyserling and Blasius, 1839)
Rødlistestatus i Norge
NT – Nær truet
Global rødlistestatus
LC – Livskraftig

Beskrivelse

Ekkolokalisering
Ulik frekvens: dvergflaggermus øverst og trollflaggermus nederst. Hele bildet her er ca. 1,2 sekunder langt. X-aksen er tid, Y-aksen er frekvens i Hetz.
Ekkolokalisering
Lisens: CC BY NC SA 3.0

Trollflaggermus er en liten art. Kroppslengden er 46–55 millimeter, halelengden 32–40 millimeter og vekta 6–15 gram. Den er dermed bare litt større enn dvergflaggermus, som er vanlig i Sør-Norge. Ørene er relativt korte. Pelsfargen på ryggen er brun til rødbrun, på buken er den lys brun til gulbrun. Vinterpelsen er mørkere og mer grå enn sommerpelsen. Ører og vinger er svartbrune. Som hos dverg- og tusseflaggermus er det en duftkjertel under overleppa.

Levevis

Trollflaggermus lever i skog, både løvskog, barskog og parker. Ynglekolonier holder til i trehull og sprekker i trær, men også i flaggermuskasser. Vinterdvalen er i fjellsprekker, grotter eller trehull. Paringssesongen er fra siste del av juli til begynnelsen av september. Hannen etablerer et territorium og samler seg et harem på 3–10 hunner, som hos tusseflaggermus.

Hunnen kommer til ynglekolonien i april–mai, og kolonien kan bestå av 50–100 hunner. Hunnen får to unger i juni, disse er flygedyktige én måned gamle. Hunnen forlater deretter ynglekolonien og oppsøker en hann. Trollflaggermus kan bli minst sju år gamle.

Trollflaggermus begynner å fly tidlig på kvelden. Den flyr raskere og mer rettlinjet enn tusseflaggermus og jakter i åpnere omgivelser. Trollflaggermus jakter 4–15 meter over bakken, både langs skogkanter, i åpne områder av skogen og over vann. Den spiser små og middels store insekter.

Sonar

Ekkolokalisering
En sekvens på ca. 200 ms fra en jaktende trollflaggermus. Y-akse er frekvens i kHz. Den øverste kurven viser lydstyrken.
Ekkolokalisering
Lisens: CC BY NC SA 3.0

Som de andre pipistrellene bruker trollflaggermus frekvensmodulerte lyder for ekkolokalisering. Disse går fra 70 til 35 kilohertz (kHz), med størst intensitet rundt 40 kHz. Den overlapper dermed ganske mye med tusseflaggermus.

Utbredelse

utbredelse av trollflaggermus
Utbredelse av trollflaggermus (Pipistrellus nathusii). Basert på data fra Den internasjonale naturvernunionen (IUCN Red List, versjon 3, 2017).
utbredelse av trollflaggermus

Trollflaggermus finnes over store deler av Europa, fra Irland og Spania i vest til Uralfjella og Det kaspiske hav i øst. Den lever også i de sørlige deler av Finland og Sverige. I Norge ble trollflaggermus første gang funnet i Hordaland på 1990-tallet. Siden er arten funnet flere steder i Sør-Norge. Den er også funnet på en oljeplattform i Norskehavet vest for Trøndelag.

Trollflaggermus foretar lange trekk på mange hundre kilometer, da de trekker sørvestover for vinteren. Det lengste registrerte trekket var på 2224 km, fra Latvia til Spania. Det nest lengste gikk fra England til det nordvestlige Russland – 2018 km. Dermed kan man mistenke at funn i Norge dreier seg om trekkende individer, selv om det ikke kan utelukkes at arten er en nylig innvandrer her som er i ferd med å utvide sitt utbredelsesområde.

Rødlistestatus: sårbar (VU).

Les mer i Store norske leksikon

Litteratur

  • Schober, Wilfried og Grimmberger, Eckard (1997): The bats of Europe & North America. T.F.H. Publications Inc., Neptune City.
  • Syvertsen, Per Ove og Isaksen, Kjell (2007): «Sjeldne og potensielt nye flaggermusarter i Norge». Fauna 60 (3–4): 109–119.

Faktaboks

trollflaggermus
Pipistrellus nathusii
Artsdatabanken-ID
47992
GBIF-ID
5218471

Kommentarer

Kommentarer til artikkelen blir synlig for alle. Ikke skriv inn sensitive opplysninger, for eksempel helseopplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan. Det kan ta tid før du får svar.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg