Flaggermus er en orden av pattedyr og de eneste pattedyr som kan fly. De fleste flaggermus bruker hørselen til å finne fram i mørket, dette kalles ekkolokalisering. Mange arter kan gå i dvale for å overleve ugunstige perioder. Det finnes minst 1439 kjente arter av flaggermus, og de er dermed den nest største ordenen av pattedyr etter gnagerne. Flaggermus utgjør over 20 prosent av alle pattedyrarter. Hele artikkelen