Glattsnuter er en familie i ordenen flaggermus. Dette er den største familien, med 485 arter i 51 slekter. Blant alle familier av pattedyr er det kun én familie av gnagere som inneholder flere arter (musefamilien Muridae). Glattsnutefamilien har vid utbredelse og finnes over det meste av verden, unntatt lengst nord og sør (ikke i polare strøk). Hele artikkelen

Inneholder 2 kategorier:

Ny artikkel