Trefingersildre, ettårig art i sildrefamilien. 3–15 cm høy, har sittende blad med tre fliker i enden og små, hvite blomster. Visner tidlig. Vokser på tørr, kalkrik bakke fra Oslofjorden til Trøndelag.