Allopolyploid, organisme med mer enn to sett kromosomer (polyploid organisme), hvor kromosomene, som resultat av en krysning, stammer fra to arter. Motsatt: autopolyploid.