Sildre er en planteslekt i sildrefamilien. De er urter og dvergbusker med regelmessige blomster og kapsel med to horn (todelt griffel). Sildrene har små frø som spres med vinden. Globalt inneholder sildreslekta cirka 440 arter. Den består mest av fjellplanter i arktiske og nordlige, tempererte strøk og i Sør-Amerika. Evolusjonen i slekta er sterkt preget av allopolyploid artsdannelse; at arter oppstår som krysninger med påfølgende kromosomtallfordobling. Hele artikkelen