Idrettsplass omgitt av oppbygde og ofte overbygde tribuner for tilskuere. Verdens største stadion, Strahov Stadion i Praha i Tsjekkia, ble reist i 1934 og hadde 240 000 tilskuerplasser. Verdens største fotballstadion er Maracaña i Rio de Janeiro i Brasil, med tilskuerrekord ca. 200 000, senere begrenset til ca. 100 000. Se også idrettsanlegg.