Panamerikanske leker, regionalt idrettsarrangement åpent for landene i Nord-, Sør- og Mellom-Amerika og Karibia, arrangert første gang i Buenos Aires, Argentina, i 1951 siden hvert fjerde år etter mønster av de olympiske leker. Omfattet 34 idretter med over 5000 deltakere fra 42 land i 2003. Beste nasjoner har vært USA, Cuba og Canada. Lekene er anerkjent av Den internasjonale olympiske komité (IOC) gjennom Pan American Sports Organization (PASO) med hovedsete i Mexico, sammenslutningen av nasjonale olympiske komiteer i Amerika.