Tribune, større forhøyning, oppbygning med plass for opptredende, tilskuere el.l., tidligere helst i forbindelse med festlig eller monumental utforming, nå mest brukt om avtrappede publikumsarealer ved idrettsarenaer.