Eiendeler, aktiva, regnskapsmessig uttrykk for gjenstander og rettigheter som har formuesverdi. Se balanse.