Årsoppgjør, innen bokføring er det avslutning av bokføringens hovedbok ved årsskifte. Innen aksjeselskap betegner det oversikten over selskapets virksomhet og stilling som i aksjeselskaper skal forelegges for generalforsamlingen og andre interessenter etter hvert regnskapsår. Årsoppgjøret består av resultatregnskap, balanse og årsberetning, samt i tilfelle konsernoppgjør. Se også årsregnskap.