Plystreskjære, fugleart i familien slakterfugler. Svart og hvit, skjærelignende spurvefugl. Plystreskjærene har særlig fine fløytetoner og avviker fra de fleste andre fugler ved at de er organisert i flokker som forsvarer et felles territorium. Flokken har en leder, og resten av fuglene har forskjellig rang og posisjon, de er polygame. Kan bruke store mengder ståltråd som reirmateriale. Utbredt i den australske region.