Omnivorer, altetende dyr, dvs. dyr som henter sin næring fra både plante- og dyreriket. Jf. herbivorer og karnivorer. Se også konsument.