Pelorie, betegnelse for regelmessige (radiærsymmetriske) blomster hos planter som normalt har uregelmessige (ensymmetriske) blomster. Finnes især i deler av maskeblomstfamilien (f.eks. revebjelle, løvemunn, torskemunn), men også hos andre familier. Ofte er det endeblomsten i blomsterstanden eller blomsterklasen som er pelorie. Hos løvemunn kan genet CYCLOIDEA gi radiærsymmetriske blomster, og man antar at et tilsvarende gen deltar hos revebjelle når det dannes en pelorie.