Ensymmetrisk, betegnelse for en uregelmessig blomst når det gjennom den bare kan legges ett plan som deler den i to symmetriske halvdeler, f.eks. blomsten hos arter i orkidé-, erteblomst-, fiol-, leppeblomst- og maskeblomstfamilien og hos mange arter i kurvplantefamilien. Se også symmetri (bot.) og dorsiventral.