Fylte blomster, blomster med et langt høyere antall kronblad enn normalt. Ofte er det pollenbærerne eller fruktbladene som er omdannet til kronblad, eller begge deler, som hos roser. Av og til kan begeret bli kronbladlignende, som hos nøkleblom. Fylte blomster er vanlig hos nellik, levkøy, anemone og soleiearter, men kan ellers forekomme i mange plantefamilier. Hos kurvplantene er det ikke de enkelte blomstene som er fylte, men hele blomsterstanden som er fylt ved at rørkronene går over til tungekroner, f.eks. hos ringblomst, prestekrage, georginer og krysantemum. Det har vært påstått at fylte blomster vesentlig skulle være fremkommet ved kultivering. Dette er neppe riktig, for i de fleste tilfellene er det ville planter med fylte blomster som er tatt i kultur.