Blomsterdiagram, skjematisk fremstilling av bygningen hos en blomst. Dens forskjellige deler tegnes inn i et plan, loddrett på blomsteraksen.