Den nordatlantiske laksevernorganisasjonen, organisasjon som bl.a. overvåker reguleringer av fiske etter laks i det nordlige Atlanterhavet i henhold til laksekonvensjonen av 1982. I NASCO deltar Canada, Danmark (for Færøyene og Grønland), EU, Island, Norge, Russland og USA. Sekretariat i Edinburgh.