Musikkstykke opprinnelig bestemt til å marsjere etter; også opptatt av kunstmusikken som karakterstykke. 4/4 eller 2/4 takt, sjeldnere 6/8; formen er tredelt. Spesielle marsjtyper er bryllupsmarsj og sørgemarsj.