Subdominant, skalaens femte tone under grunntonen (i motsetning til dominant som er femte tone over) eller tonen på fjerde trinn i den diatoniske skalaen, og treklangen på denne tonen.