Luftrøtter, røtter som utvikles i luften og som bl.a. finnes hos mange tropiske orkidéer som lever i trær (epifytter). I noen tilfeller vokser luftrøtter loddrett nedover mot jordoverflaten, hvor de så forgrener seg, mens andre er rene luftrøtter uten forbindelse med jorden. De siste er dekket av en flerlaget epidermis, velamen, som består av døde, oftest luftfylte celler. De forholdsvis stive celleveggene er rikelig forsynt med porer. Den vanlige oppfatning er at velamen tjener som absorpsjonsvev for vann (ikke vanndamp). Luftrøttene inneholder klorofyll og grønnfargen kommer tydelig frem når vann fortrenger luften i velamen.