Villvin, planteslekt i vinfamilien, klatrende busker med ranker som enten fester seg til murvegger o.l. ved hefteskiver, eller slynger seg rundt støtter. 15 arter som stammer fra tempererte strøk i Asia og Amerika. Vanlig villvin, P. inserta, som hører hjemme i Nord-Amerika, blir ofte plantet for å dekke husvegger og murer. Den har femkoblede blad som blir røde om høsten. Kan bli 10–15 m høy. Rankene er uten hefteskiver. Rådhusvillvin, P. tricuspidata, med hele eller trelappede blad, stammer fra Japan og Kina. På murer dekker den hele flaten som et jevnt teppe. Klatrevillvin, P. quinquefolia, ligner vanlig villvin, men har mindre blad og hefteskiver på rankene. Brukes gjerne på murvegger.