Støtterøtter, kraftige birøtter (adventivrøtter) som utvikles fra stammen hos flere mangrovetrær. De tjener som ekstra feste for disse som vokser i slamaktig jordbunn i tidevannsbeltet i tropiske strøk.