Svill, sville, syll, syllstokk, opprinnelig nederste stokk i en laftevegg, bjelke lagt på grunnmuren for opplagring av gulvbjelkene. Brukes nå som betegnelse på alle horisontale bærebjelker i bindingsverk.