Dekksgutt, tidligere brukt betegnelse for førstereisgutt og begynnerstilling som dekksmannskap om bord i handelsskip. Som regel skulle dekksgutten ha fart i 12 måneder som sådan før han kunne stige i grad til jungmann. I 1968 ble de første kvinner forhyrt i den norske handelsflåte som dekksgutter eller dekksjenter.