Synagoge fra 1863
Gates of Heaven-synagogen i Madison, Wisconsin.
Synagoge fra 1863
Av .
Lisens: CC BY SA 3.0

Jøder var blant de første innvandrerne til Amerika. Ifølge tradisjonen var flere blant mannskapene på Columbus' skip conversos (marranere). Etterkommere etter sefardiske jøder slo seg ned i Mexico, Karibia og Sør-Amerika allerede rundt år 1500.

Innvandringen av askenasiske jøder fra Mellom- og Øst-Europa begynte noe senere og økte i omfang på slutten av 1800- og begynnelsen av 1900-tallet. I dag finnes jødiske menigheter i de fleste landene i Sør-, Mellom og Nord-Amerika. Både tradisjonell ortodoks jødedom og alle de nyere retningene er representert.

Historien

Latin-Amerika

Synagoge på Curacau
Mikve Israel-Emanuelsynagogen på den karibiske øya Curacau. Innviet i 1664.
Synagoge på Curacau
Lisens: CC BY SA 3.0

Etter at jødene ble utvist fra Spania i 1492, og fra Portugal noen år senere, søkte mange jøder et nytt hjemland. Mange av dem som, mer eller mindre frivillig, hadde konvertert til kristendommen var blitt igjen på Den iberiske halvøy, der de ble forfulgt av den spanske– og senere også av den portugisiske inkvisisjonen.

Mange utvandret, og mange ønsket å vende tilbake til jødedommen. Det ble imidlertid raskt innført restriksjoner på hvor mange konvertitter som fikk bosette seg i de nye områdene, og inkvisisjonen fulgte også med over havet. Mange tidligere jøder ble helt assimilert i de spanske og portugisiske koloniene i Amerika, der inkvisisjonen ble endelig avsluttet først tidlig på 1800-tallet.

Mange jøder og konvertitter hadde flyttet til Nederland, der det var tillatt å fremstå som jøder. I de nederlandske koloniene i vest kunne disse åpent fremstå som jøder. Den første jødiske menigheten i Amerika ble grunnlagt i 1637 i den nederlandske kolonien Pernambuco i det nordøstre Brasil. Etter hvert ble det opprettet jødiske menigheter og bygget synagoger i de fleste nederlandske koloniene.

Siden 1920-årene har mange jøder fra Europa også slått seg ned i Latin-Amerika. Alle de jødiske retningene er i dag representert i små og store land i Latin-Amerika. I 2022 har Argentina har cirka 250 000 og Brasil cirka 120 000 innbyggere som definerer seg som jøder. Rundt 80 000 har utvandret til Israel.

Nord-Amerika

Tuoro-synaogen
Synagogebygning fra 1763.
Tuoro-synaogen
Av .
Lisens: CC BY 2.0

Den første jødiske menigheten i Nord-Amerika ble grunnlagt i New England I 1658. Da New Amsterdam (New York) kom under England i 1664, ble jødenes rettigheter utvidet. I 1763 innviet sefardiske jøder den første synagogen i Nord-Amerika. Den er fremdeles i drift og ligger i Newport, Rhode Island. I dag heter den Tuoro-synagogen, og er en askenasisk synagoge som tilhører menigheten «Jeshuat Israel».

Uavhengighetserklæringen i 1776 la grunnlaget for likestilling, og borgerrettighetene ble fastslått i unionsforfatningen fra 1787, men gjennomføringen berodde på hver enkelt delstat. I 1776 bodde vel 2000 jøder i USA, 25 år senere cirka 20 000.

Etter 1880 fant det sted en masseutvandring av jøder fra Øst-Europa. Grunnen var omfattende forfølgelser, sult og pogromer. I tidsrommet 1881–1914 innvandret over to millioner jøder fra Europa til USA. Et overveldende flertall kom fra de østlige områdene og praktiserte en ortodoks form for jødedom ved adkomst. Etter hvert knyttet mange seg til en av de nyere retningene, men i enkelte områder, som i Brooklyn i New York, praktiseres fremdeles den gamle ultraortodokse levemåten fra Øst-Europa.

I 1915 fantes det i alt 3,25 millioner jøder i USA. De fleste bodde i de store industribyene på østkysten og arbeidet som fabrikkarbeidere (særlig innen tekstil- og konfeksjonsindustrien). De stiftet arbeiderforeninger og kjempet for bedre leveforhold og sosial status, blant annet gjennom mer skolegang. Mange publikasjoner på jiddisk utkom.

Dagens situasjon

Etter Israel er USA det landet som har flest jødiske innbyggere. Det er ikke lett å fastslå et nøyaktig antall, tallet er avhengig av hvorvidt man bare ser etter religiøs tilhørighet eller også etter etnisk opprinnelse og følelsesmessig tilhørighet. Det er likevel vanlig å anta at det i dag (2022) kan dreie seg om cirka 7,6 millioner totalt, hvorav 1,6 millioner i New York og 520 000 i Los Angeles. Canada har nå rundt 385 000 jøder.

Både i USA og i Canada er integreringen kommet langt. Blandede ekteskap er vanlig blant ikke-ortodokse, og mange har fjernet seg fra jødiske tradisjoner. Mange nordamerikanske jøder er ikke medlemmer av noe organisert jødisk trossamfunn, men føler seg likevel som jøder. Av dem som er medlemmer av en menighet, regner om lag 42 prosent seg som reformjøder, cirka 38 prosent er konservative og rundt 17 prosent er ortodokse. Det er også en liten gruppe som tilhører rekonstruksjonismen, humanistisk jødedom og andre nyere grupper. Flere fremtredende forfattere, kunstnere, forskere og personer tilknyttet filmindustrien er av jødisk herkomst.

Sionismen i USA

Den moderne sionismen slo rot i USA gjennom opprettelsen av en Hibat Zion-forening (Kjærlighet til Zion) i 1882 til støtte for jødisk bosetting i Palestina. Sionismen møtte både teologisk begrunnet motstand fra ortodokse og sterk skepsis fra reformjøder, som fryktet at den sionistiske idé kunne hindre integrasjon i det amerikanske samfunnet. The Zionist Organization of America (ZOA) ble grunnlagt i 1918 og inkluderte likevel de fleste amerikanske sionistiske grupper. Holocaust og det mange oppfatter som Israels utsatte situasjon i Midtøsten har ført til at alle de store hovedretningene innen dagens jødedom støtter sionismen. Det innebærer likevel ikke at alle jøder til enhver tid også støtter staten Israels politikk.

Å støtte den jødiske staten kulturelt, moralsk, økonomisk og politisk ses likevel på som en viktig oppgave for mange amerikanske jøder. Mange sender sine ungdommer på midlertidige opphold i Israel for å lære om jødisk kultur. Men utvandring til Israel har ikke har vært noe utbredt ønske. Fra 1948 og frem til i dag dreier det seg om rundt 120 000 personer fra USA og 10 000 fra Canada.

Les mer i Store norske leksikon

Litteratur

  • Wertheim, JACK: The New American Judaism. How Jews Practice their Religion Today. Princeton University Press. Peinceton, London, 2018.

Kommentarer

Kommentarer til artikkelen blir synlig for alle. Ikke skriv inn sensitive opplysninger, for eksempel helseopplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan. Det kan ta tid før du får svar.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg