Marranere, folkelig, nedsettende betegnelse på de masseomvendte nykristne, oftest tvangsdøpte jøder i Spania og Portugal på slutten av 1300- og begynnelsen av 1400-tallet (også brukt om konverterte muslimer, ifølge enkelte kilder; disse omtales ellers som moriscos, se morisker). Mange marranere ble giftet inn i spanske adelsslekter og oppnådde høye embeter. Det er anslått at mellom 100 000 og 200 000 jøder på Den iberiske halvøy konverterte under tvang i denne perioden. Til tross for dåpen, og fordi mange ble betraktet som kryptojøder (dvs. at de i hemmelighet fortsatte å utøve sin jødiske religion), ble mange marranere forfulgt og dømt av inkvisisjonen.