Stengel og stamme

Stengel, planteorgan som har til hovedoppgave å bære bladene i en gunstig stilling i forhold til lyset, og lede vann og næringsstoffer. Normalt er derfor stengelen et typisk overjordisk organ med opprett vekst. Ofte kan den være omdannet til et underjordisk organ, f.eks. jordstengel, knoll eller løk, som i første rekke er lagringsorganer.Lengdeveksten skjer som regel i toppen. Hele artikkelen