En stengel er et planteorgan som har til hovedoppgave å bære bladene i en gunstig stilling i forhold til lyset og å lede vann og næringsstoffer. Normalt er derfor stengelen et typisk overjordisk organ med opprett vekst. Tykke og harde, forvedete stengler kalles stammer, mens planter med grønne og mykere stengler kalles urter. Stengelen hos gress kalles strå.I denne artikkelen omtales stengelen hos frøplanter. Hele artikkelen