Stengel og stamme

Stengel er et planteorgan som har til hovedoppgave å bære bladene i en gunstig stilling i forhold til lyset, og lede vann og næringsstoffer. Normalt er derfor stengelen et typisk overjordisk organ med opprett vekst. Ofte kan den være omdannet til et underjordisk organ, for eksempel jordstengel, knoll eller løk. Lengdeveksten skjer i et stengelstykke like bak skuddspissen. Hele artikkelen