Daglengde, den daglige belysningsperioden, av stor betydning for plantenes utvikling, se fotoperiodisme.