Epikotyl, den del av stengelen som ligger mellom frøbladene (kimbladene) og det første løvbladet. Se også internodier.