Heksametylentetramin, urotropin, metenamin, (CH2)6N4, krystallinsk organisk forbindelse, et hvitt pulver som er lett løselig i vann og har søtlig smak. Anvendes noe i medisinen (urinveisantiseptikum), men i større mengder i kjemisk industri til fremstilling av sprengstoff, fungicider, korrosjonsinhibitorer m.m. og som herder for fenol-formaldehyd-harpikser. Fremstilles ved å la ammoniakk reagere med formaldehyd.