Havteger, bl.a. slekten Halobates i insektfamilien vannløpere. Ca. 40 arter, derav fem som lever hele sitt liv på overflatehinnen av åpent hav. De er utbredt på alle havområder mellom 40°N og 40°S. Eggene legges i drivende tang, fuglefjær o.l. Det antas at havtegene lever av døde insekter, plankton o.a. som ligger på vannoverflaten, da de aldri dykker.