Hangul, underart av hjort, Cervus elaphus,partået klovdyrart i hjortefamilien. Forekommer i Kashmir. Se hjort.