halogenerte hydrokarboner

Halogenerte hydrokarboner, hydrokarboner hvor man har erstattet ett eller flere hydrogenatomer med halogenatomer (dvs. fluor, klor, brom eller jod). Alt etter som hydrokarbonet er alifatisk, aromatisk o.l., får man tilsvarende halogenerte hydrokarboner.

Faktaboks

Uttale
halogenˈerte hydrokarbˈoner

Mange viktige forbindelser hører til denne gruppen, f.eks. kloroform CHCl3 (avledet av metan CH4), trikloretylen CHCl=CCl2 (avledet av etylen CH2=CH2), brombenzen C6H5Br, og diklorbenzen C6H4Cl2 (begge avledet av benzen C6H6). Klorbifenylene og insekticidene gammexan og DDT hører til halogenerte hydrokarboner.

Fremstilling

Halogenerte hydrokarboner kan bl.a. fremstilles ved 1) direkte halogenering av hydrokarboner, 2) addisjon av halogen eller av hydrogenhalogenid til umettede forbindelser (f.eks. vil addisjon av hydrogenklorid HCl, til acetylen CH≡CH, gi vinylklorid CH2=CHCl, en tidligere mye brukt gruppe. Vinylkloridet kan polymeriseres til plaststoffet polyvinylklorid PVC) og 3) utbytting av en hydroksylgruppe, OH, med halogen ved innvirkning av et fosforhalogenid.

Virkning på miljøet

Mange halogenerte hydrokarboner er miljøgifter. Særlig beryktet i så måte er polyklorerte bifenyler (PCB) som nedbrytes svært langsomt i naturen og klorfluorkarboner (KFK) som bryter ned ozonlaget. Det samme gjelder bromerte flammehemmere. Se også freon og halon.

Videre lesning

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg