freon

Freon, freoner, KFK-forbindelser, er meget stabile, ikke-brennbare og lite giftige gasser og væsker som inneholder blant annet klor og fluor (se også klorfluorkarboner).

Faktaboks

uttale:
freˈon

Freon er handelsnavnet firmaet Du Pont Nemours and Co. brukte da de som de første utviklet disse gassene. Navnet brukes nå som fellesnavn på blandede klor-fluorderivater av enkle alifatiske hydrokarboner, for eksempel diklordifluormetan, CCl2F2, som kalles freon 12. De alminneligste freoner er gasser eller lavtkokende væsker som tidligere har blitt benyttet i kjøle- og fryseskap, som aerosoldrivstoffer, som rense- og løsemidler, og til skumming av forskjellige plaststoffer.

Virkninger på miljøet

På grunn av den store kjemiske stabiliteten brytes freonene kun i liten grad ned i den lavere atmosfære. Dette gjør at de spres til stratosfæren hvor det er god grunn til å anta at de gjennom fotokjemiske og overflatekjemiske prosesser på is har en uheldig ozonnedbrytende effekt. Ved at ozonlaget i stratosfæren fortynnes vil mer skadelig ultrafiolett stråling nå jordoverflaten. Freon regnes også blant de viktigste klimagasser. Gjennom Montreal-protokollen av 1987 med senere tilleggsavtaler er freon nå forbudt i industrialiserte land med enkelte mindre unntak; i utviklingland trådte forbudet i kraft 2010. I Norge trådte forbudet i kraft i 1996.

Les mer i Store norske leksikon

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg