Klorbifenyler, organiske forbindelser som kan fremstilles ved klorering av bifenyl. Polyklorerte bifenyler (eng. polychlorinated biphenyls, PCB) er giftige og bruken er sterkt redusert.