Geitved, busk eller lite tre i trollheggfamilien. 2–3 m høy, med sagtakkede blad, små uanselige blomster i bladhjørnene og svarte bærlignende steinfrukter. Vokser på tørre, steinete steder i den sørlige del av Østlandet. Fordi geitved danner mellomvert for kronrust, en rustsopp som angriper kornplanter og andre gressplanter, er det forbudt å plante den i Norge. Den bør utryddes nær dyrket mark. Navnet geitved kommer av at det under barken sitter lyse bastfibrer som ligner geiteragg, og treet er også blitt kalt «treet som fanden flådde geita under».