Torner, harde, stikkende organer eller organdeler hos planter. Hos f.eks. kristtorn og mange tistler sitter tornene i randen av bladene. I andre tilfeller kan hele bladet være omdannet til en torn, f.eks. hos kaktus og berberiss. Hos andre planter, som bl.a. hagtorn og slåpetorn, ender skuddet (grenen) i en grentorn, mens roser har utvekster fra barken, barktorner.